Refresh yourself on waters!

23.6.2020

Follow the silver water line with Nomadi now!

Hopealinja Cruising’s summer season is well underway! You can now enjoy the views of Tampere – Hämeenlinna route together with Nomadi. There will be few stops to the land, but Nomadi will be your guide while sailing.

app.citynomadi.com

Image

 

Awesome news for foodies!

Perfect summer consists of relaxed mood and fresh products, grown under the Finnish midnight sun. Landsbygdens Folk newspaper has recently published a news article about Nomadi’s Route of Flavours. The route has almost 30 places to buy goodies for the summer table at the Finnish archipelago. You will find it by searching ‘smakrutt’ from Nomadi.

Read more

Image

 

Brand new archipelago route for the summer cycling!

Three archipelago municipalities Kustavi, Taivassalo and Brändö have created together a 90 kilometers long route in the Nomadi app, that goes through their islands. Along the way you have plenty of options where to visit and to stay overnight.

By cycling you will get the best out of this Saaristoreitti route in the midsummer light.

app.citynomadi.com

Image

 

Paddle from Juva to Sulkava along the Squirrel Route!

Now is the best time to have a water trail experience in the lake Finland. Nomadi’s Squirrel Canoeing Route is suitable for families, and you have nothing to worry about, as you know exactly the way and your location.

The latest article of Matka-Suomi has some more interesting facts to tell about this route and area!

Matka-Suomi

Image

 

Water tourism is pop!

The Citynomadi concept as a guide in water tourism has been taken into account in the past as well.

Read the The final report of the Archipelago Affairs Advisory Board and the Ministry of Agriculture and Forestry of the Good products and operating models of the coastal and waterway tourism. Introduction of Citynomadi is on the page 132.

Finnish Water Tourism Report

Virkisty vesillä!

23.6.2020

Seuraa veden hopeista linjaa nyt Nomadissa!

Hopealinjan risteilykausi on jo hyvässä vauhdissa! Nyt voit ihailla Tampere – Hämeenlinna-reitin maisemia yhdessä Nomadin kanssa. Reitillä pysähdellään myös maihin, mutta Nomadi toimii oppaanasi seilatessasi Pyhäjärven ja Vanajaveden väliä.

app.citynomadi.com

Image

 

Mahtavia uutisia herkkusuille!

Täydellinen kesä koostuu rennosta fiiliksestä sekä tuoreista, keskiyön auringon alla kasvaneista herkuista. Landsbygdens Folk julkaisi vastikään uutisen Nomadin Saariston Makureitistä. Saaristoreitin varrella on lähes 30 paikkaa, joista saat hankittua kesäpöydän antimet.

Lue lisää

Image

 

Upouusi saaristoreitti pyöräilyyn!

Kolme saaristokuntaa Kustavi Taivassalo ja Brändö ovat luoneet yhdessä 90 kilometriä pitkän reitin Nomadiin, joka kulkee niiden saaria pitkin. Matkan varrella on runsaasti valinnanvaraa missä vierailla ja yöpyä.

Saaristoreitti sopii parhaiten pyörällä ajettavaksi, keskikesän valossa.

app.citynomadi.com

Image

 

Melo Juvalta Sulkavalle Oravareittiä pitkin!

Juuri nyt on paras aika lähteä melontaretkelle järvi-Suomeen. Nomadin Oravareitti sopii mainiosti koko perheelle, eikä ole huolta mistään, sillä näet kartalta koko reitin sekä sijaintisi.

Matka-Suomen uusin artikkeli kertoo lisää kiinnostavia faktoja Oravareitistä ja sen ympäristöstä.

Oravareitti

Image

 

Vesistömatkailu on pop!

Citynomadi-konsepti vesistömatkailun oppaana on huomioitu aiemminkin.

Saaristoasiain neuvottelukunnan ja Maa- ja metsätalousministeriön Suomen saaristo-, rannikko- ja vesistömatkailun hyvät tuotteet ja toimintamallit selvityshankkeen loppuraporttiin valittiin 80 koti- ja ulkomaista tuotetta ja 16 toimintatapaa, jonka joukossa on myös Citynomadi.

Tässä raportti vuodelta 2018:

Saariston hyvät tuotteet-loppuraportti

Summer adventures with Nomadi!

Great news for sweet teeth!

Fazer Experience Centre has re-opened now! Along with the opening season there is now Fazer Experience Yard Game, for all who like to challenge themselves in a fun way. Head to Vantaa, search ‘Fazer’ from your Nomadi app and let the game begin!

app.citynomadi.com

– Great moments at Fazer –

Read more about the Yard Game and other Fazer novelties!

Screenshot 2020-06-04 at 11.08.35


Follow the silver water line with Nomadi now!

Hopealinja Cruising has started the summer season! You can now enjoy the views of Tampere – Hämeenlinna route together with Nomadi. There will be few stops to the land, but Nomadi will be your guide while sailing.

app.citynomadi.com

Hopealinja


This year’s Open Villages event is on the web!

The purpose of the Open Villages event is to introduce villages as a good place to live and to get acquainted with the way of life in villages. This year the event will be held digitally, which means that the villages will be presented on the Nomadi app. Save the date 13.6!

app.citynomadi.com

Open Villages

AK_Verkossa-1024x785

Nomadi mukana kesän elämyksissä!

Loistavia uutisia sokerihiirille!

Fazer Experience-vierailukeskus on avannut jälleen ovensa! Kesäsesongin myötä keskuksen pihassa on nyt myös Fazer Experience-pihapeli kaikille, jotka pitävät hauskoista, pienistä haasteista. Suuntaa siis Vantaalle, hae ‘Fazer’ Nomadi-sovelluksestasi ja anna pelin viedä!

app.citynomadi.com

– Suurenmoisia hetkiä Fazerilla –

Lue lisää pihapelistä ja vierailukeskuksen uutuuksista!

Screenshot 2020-06-04 at 11.08.35


Seuraa veden hopeista linjaa nyt Nomadissa!

Hopealinjan risteilykausi on alkanut! Nyt voit ihailla Tampere – Hämeenlinna-reitin maisemia yhdessä Nomadin kanssa. Reitillä pysähdellään myös maihin, mutta Nomadi toimii oppaanasi seilatessasi Pyhäjärven ja Vanajaveden väliä.

app.citynomadi.com

Hopealinja


Tänä vuonna Avoimet Kylät-tapahtuma pidetään verkossa!

Tapahtuman tarkoituksena on esitellä kyliä hyvänä asuinpaikkana ja tutustua kylien elämänmenoon sekä lisätä kylätoiminnan näkyvyyttä. Tämän vuoden tapahtuma järjestetään digisti, mikä tarkoittaa sitä että kylät esitellään Nomadi-sovelluksessa. Muista päivä 13.6!

app.citynomadi.com

Avoimet Kylät

AK_Verkossa-1024x785

Back in time on the map! May 5th 2020


Calendar for detailed statistics!

Good news for the route makers! If you want to know the number of route visitors, over a certain period of time, you can now select it from the calendar in WebTuner.


What is a Time Machine?

Finnish Time Machine ambassador Juha Henriksson shows in this video what is this thing all about, and how broad an international network it has. The aim is not only to digitize the important cultural heritage, but also bring it out in an interesting way.  Also, the knowledge and experiences of the past helps in creating future infrastructures.

Citynomadi will make its own part in this Europe wide project.

Watch the video here

TM-logo-RGB_p


Art for the waters in Ähtäri!

In the old times water has always been the condition for the human settlement. The Water Trail route in the Nomadi app honours The first inhabitants of the city of Ähtäri with the sculptures along the way. You can visit the route by foot, or by bicycle.

app.citynomadi.com

Ähtäri veden polku

Kartalla ajassa taaksepäin! 6.5.2020


Kalenteri yksityiskohtaisempaan statistiikkaan!

Hyviä uutisia reitinluojille! Jos haluat tietää reittisi kävijämäärän tietyltä ajanjaksolta, voit nyt valita sen reitin tilastokäyrän aikaikkunasta, Web Tunerissa.


Mikä on Time Machine?

Time Machinen Suomen lähettiläs Juha Henriksson näyttää videolla, mistä tässä hankkeessa on kyse, ja miten laajan kansainvälisen verkoston se muodostaa. Tarkoituksena ei ole ainoastaan viedä tärkeää kulttuuriperintöä digimuotoon, vaan myös tuoda sitä kiinnostavilla tavoilla esiin. Entisaikojen tieto ja kokemus auttavat myös tulevaisuuden infran rakentamisessa.

Citynomadi osallistuu myös omalla panostuksellaan tähän Euroopanlaajuiseen projektiin.

Katso video tästä

TM-logo-RGB_p


Vettä ylistävää taidetta Ähtärissä!

Entisaikaan vesi on ollut aina ehtona ihmisasutuksen perustamiselle. Nomadin Veden polku osoittaa kunnioitustaan vedelle ja Ähtärin ensimmäisille asukkaille, reitin varrella olevilla veistoksilla. Reitin voit kiertää kävellen tai pyöräillen.

app.citynomadi.com

Ähtäri veden polku

Kartat pitävät tilanteen tasalla!

Coronamap New 030420

Avoin data päivittyy COVID-19-kartalle!

Teimme päivittyvän maailmanlaajuisen kartan koronaviruksen levinneisyydestä. Kartalle verrattiin aluksi kahta tietoaineistoa: toisaalta vahvistettuja ja aktiivisia tartuntoja, toisaalta parantuneita ja onnettomasti kuolemaan johtaneita tartuntoja.

John Hopkinsin yliopisto, joka kerää kattavasti COVID-19-pandemian tietoa, on luopunut sairaudesta parantuneiden tilastoinnista 27.3.20. Syynä on se, että luotettavan tiedon kerääminen on osoittautunut mahdottomaksi. Olemme tämän vuoksi toteuttaneet arvioinnin Kiinan Hubein toipuneiden määrän mukaan.

Yksityiskohdat aineistosta löytyvät kartan Info-tiedoista. Karttaa voit tarkastella web-sovelluksessa:

citynomadi.com/route/covid-19

Kuinka aikajana kehittyy? 

Koronavirus-epidemia toteuttaa eksponentiaalista kasvuaan kaikissa maissa. Kahden kuukauden kuluessa aktiivisten tapausten määrä on laantunut Hubeissa, Kiinassa, josta epidemia sai alkunsa. Epidemia-aalto on siellä saavuttanut jo huippunsa. Muualla, kuten Suomessa aalto tulee hiukan myöhässä, mutta varmistettujen tapausten käyrä toistuu maasta maahan.

Taulukon värit ja kartan kuplat vastaavat toisiaan. Jos haluat tarkistaa varmistettujen tapausten määrän, seuraa harmaata kuvaajaa.

Avoin data COVID-19 kartalla

John Hopkinsin yliopisto kerää koronaviruksen tilannekuvaa asiantuntijaorganisatioilta eri puolilta maailmaa ja yhdistää koronaviruksen tiedot yhdeksi tietokannaksi. GitHub julkaisee tiedon avoimena datana, jota Citynomadin Coronavirus Live -kartta visualisoi päivittyen kerran vuorokaudessa.

Tästä johtuen paikallisten viranomaisten tiedot maan tartuntojen tilanteesta voivat olla tarkempia, kartan tietojen seuratessa niitä vuorokauden verran.

Avoimen datan lähde on:

github.com COVID-19

Nopeasti havainnoitava näkymä 

Eri maissa koronavirus-tilanne kehittyy eri tahtia ja havainnollistaaksemme tätä vaihtelua maakohtaisessa näkymässä, lukuja voi nyt verrata suhteellisesti eri suuruusluokassa. Tietoaineistoa vertaamalla kartalle tuotu tieto antaa nopean tilannekuvan ja havainnollistaa COVID-19 -viruksen etenemistä ja vaikutusta väestöön.


Citynomadi on Ilmastokummi!

Luonnollisesti maapallo ja sen luonto on lähellä sydäntämme. Nyt Citynomadi on Ilmastokummi, jonka sponsoroimana on istutettu 50 puuta Keski-Suomeen. Sinäkin voit auttaa omalla tavallasi.

Ilmastokummit


Opeta ja opi Nomadin kanssa!

Näinä etäopiskelun aikoina monet opettajat ovat kyselleet vinkkejä oppilaiden aktivoimiseen liikuntaan sekä opiskelemaan oppiaineitaan luovalla tavalla. Olemme tehneet maksuttoman opettajien ABC:n opastamaan opettajia hyödyntämään Nomadia oppilaidensa kanssa. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

info@citynomadi.com

Maps keep up to date!

Coronamap New 030420

​​​Open data for COVID-19 map

To illustrate the spreading and emerging situation for the Corona-virus, we integrated the open data available on the global maps.

Originally there were two data sets compared: confirmed and active cases on one hand and and recovered and unfortunate death cases on the other. The data will be updating on a daily basis, and it gives a good view to compare the cases between areas.

The data source of John Hopkins after the 27th March no longer included the recovered numbers because of difficulty acquiring reliable info. Therefore the numbers after that were estimated based on data from Hubei China.

We also erased the other layer of recovered vs. death cases, and the coronavirus map is clearer to interpret now. Some of the points of interest have been combined, e.g. the US situation is visualized in one bubble entity.

For the details, please have a look at the Info of the map.

How to get introduced to the map?

Take citynomadi.com/route/covid-19

and click open any of the bubble for the detailed information.

How does the timeline develop?

The exponential curves can be found in each of the country one by one. After two months, the active and confirmed cases have flatten in Hubei, China, which had been the starting point of the epidemic. The epidemic wave had reached its peak. Some countries, like Finland, follow a bit late, but the disinfectant curve seems to be alike.

The colors of the curves relate to the bubble on the map. If you want to check out the timeline of the confirmed cases, just follow the red timeline.

Open data on COVID19 map

The global data combined by the John Hopkins University from medical hubs around the world and published by GitHub data repository for further use.

The data will updated on a daily basis, and the exact numbers of cases may be a day behind from the national authorities announcements.

Data from github.com COVID-19

Coronavirus comparison on map

​​​​​The coronavirus situation is evolving at different pace in different countries, and to illustrate this variation in the country-by- country perspective, the figures can now be compared in relatively different order of magnitude.

By comparing the data, the information brought to the map gives a quick picture of the situation and illustrates the progression of the COVID-19 virus and its impact on the population.


Citynomadi is  now a Climate Sponsor!

Naturally the globe and nature are close to our hearts. Now there are 50 trees planted in Central Finland, sponsored by Citynomadi. You can also help your own way.

Ilmastokummit


Teach and learn with Nomadi!

During these distance learning times, some teachers have asked for tips on activating students to exercise and studying subjects in a creative way. We have made an ABC for teachers, to use the Nomadi app with their pupils. If you are interested in having one, just ask us!

info@citynomadi.com

Teknologia kulkee ja kasvaa! 10.3


Citynomadi ylpeänä esittää upouudet nettisivut!

Olemme julkaisseet uudistetut nettisivumme, joten käyhän heti tutustumassa!

citynomadi.com

CN päivityskuva 2020


Travel Technology Europe!

27.3 Innovation 20 : 20:ssa, Lontoossa pidettiin Citynomadin plenaari interaktiivisista reiteistä matkailussa. Oli suuri ilo ja kunnia tulla valituksi yhdeksi edelläkävijäyritykseksi matkailuteknologiamaailmassa.

#tte20 #Olympia #London #MobileMassage #tourism #traveltech #SplittyTravel #RoadTravel #Sideway6 #Guesty #BusinessTravelWire

Travel Tech 2020 Merja


Festarisuunnittelua Seinäjoella!

Citynomadin tapahtumakartta palvelee Tangomarkkinoiden kävijöitä heinäkuussa. Kick off tapahtumassa, Innofest Hollannista auttoi kunnolla oivaltamaan sen, kuinka mahtava testausympäristö festivaalialue on uusille innovaatioille.

Hyvä suunnittelu ja viestintä ovat myös turvallisuuskysymyksiä. Festarikartta näyttää ensiapupisteet tapahtumien ja palvelujen rinnalla.

#IntoSeinäjoki #Seinäjoentangomarkkinat #Innofest

Seinäjoen festarisuunnittelu

 

Technology keeps going and growing! 10.3


Citynomadi proudly presents our brand new website!

We have published our renewed and fresh website, so take a visit right away!

citynomadi.com

CN päivityskuva 2020


Travel Technology Europe!

27th of March, in London at the Innovation 20 : 20 was the Citynomadi’s tourism and travel interactive paths’ talk. Great honour to be selected as one of the forecasting travel technology company.

#tte20 #Olympia #London #MobileMassage #tourism #traveltech #SplittyTravel #RoadTravel #Sideway6 #Guesty #BusinessTravelWire

Travel Tech 2020 Merja


Festival planning in Seinäjoki!

Citynomadi’s event map will serve the Tango Festival visitors in July. On the kick off day Innofest from Netherlands gave a good insight about how great test environments the festivals really are for the new innovations.

Good planning and information is also a matter of safety. The map will show first aid points among the events and services.

#IntoSeinäjoki #InnoFest #Tangofestivals #Tangomarkkinat

Seinäjoen festarisuunnittelu