Monthly Archives: October 2017

Tapahtumarikas syksy!

Sisätilapaikannuksen kumppanimme IndoorAtlas on julkaissut artikkelimme Muumimuseo-sovelluksestamme, joka ohjaa kävijöitä suoraan aulasta museon nähtävyyksiin kahdessa kerroksessa.

Lue IndoorAtlaksen ja Citynomadin yhteinen tiedote

Osallistuimme verkostoitumistapahtumaan AlihankintaHEAT, jonne teimme myös paikannuskartan käyttämällä IndoorAtlas-tekniikkaa.

Lue lisää ePressin artikkelista

Maantieteellinen aikakauslehti Positio on julkaissut artikkelin Citynomadin saavutuksista, asiakkaista ja tuotteista, mutta ennen kaikkea siitä, mistä löytyvät parhaimmat matkakohteet ja miten sinne pääsee! Printtijulkaisu 3/2017 on jo luettavissa, sähköinen julkaisu piakkoin!


Muista innovaatiosetelimme!

Käy lukemassa lisää sivuiltamme!


Vaikuttavat puhujat ja mielenkiintoiset tuttavuudet Nordic Business Forumissa!

22195683_1872233592793998_9194455557006519847_n

Nordic business Forumissa oli mahtava tunnelma, kun yli 7000 ihmistä yli 40 maasta kokoontui kuuntelemaan puheita työkulttuurista, raharakenteesta, ilmastonmuutoksesta, motivaatiosta ja rohkeudesta! Muiden muassa Severn Severn Cullis-Suzuki – “tyttö, joka hiljensi maailman 5 minuutiksi”, Sir Richard Branson, Nick Vujicic ja Will Smith hoitivat homman kotiin!

Tietenkin saimme myös joukon uusia, mielenkiintoisia kontakteja ja maistelimme uusia paikallisia makuja, kuten kotikirkkoja, joita tarjosi Jyrki Sukula ja hänen tiiminsä.

#NordicBusinessForum2017


KouluNomadi vie oppilaat ulos luokkahuoneista!

Citynomadi kävi demoamassa KouluNomadia Liikkuva koulu -projektissa Kuopissa! Opettajat haluavat oppia lisää uusista digitaalisista keinoista ja menetelmistä!

Katso KouluNomadi citynomadi.comissa!

#LiikkuvaKoulu, #KouluNomadi


Upouusi kirkkomaareitti Espoossa!

Espoon hautausmaa-reitti on uusi reitti, jonka varrella pääset tutustumaan 35 mielenkiintoisen edesmenneen henkilön tarinaan: Espoon hautausmaalla lepää esimerkiksi urheilijoita, poliitikkoja ja kirkon johtohahmoja. Tarinoiden kautta hautausmaa muuttuu eläväksi historiankirjaksi!

Katso reitti täältä!

#Espoo, #Hautausmaa, #Mobiilireitti, #Historia


Projektimme Kiinassa!

IMG_0967

Pivot5 ja Comb+ Pekingissä järjestämässä Sino-Nordic-workshopissa tunnelma pääsi huippunsa roadshow-näyttelyssä, jossa meillä oli pitchauspäivä kiinalaisille sijoittajille ja liikekumppaneille!

#Suomihealth, #1oT, #Idifa, #Zupersoft, #Musicinfo, #Flexound, #Beibamboo #Oviko #ArcticAir #Zadaa & tulkkimme #Zikang

Olimme iloisia myös päästessämme osallistumaan Kasvun Roihu Oy:n järjestämään tapahtumaan Shanghaissa, jossa Suomen lupaavimmat kasvuyhtiöt tapasivat Shanghain kiinnostavimpia kasvukumppaneita!

#Shanghai, #KasvunRoihu

Eventful, Actionful Autumn!


Our indoor positioning partner IndoorAtlas has published an article about our Moomin museum app, which guides the visitors right from the hallway to the museum attractions in two floors.

Read the whole article here!

We participated in the networking event AlihankintaHEAT, where we also created an indoor positioning map using the IndoorAtlas technology.

Read more from the ePressi article!

Geographic information magazine Positio has published a one page article about Citynomadi’s achievements, clients and products, but first of all, where are the most exiting places to visit and how to get there!

The printed version of the Positio magasine 3/2017 is already available, and the e-journal comes out soon!


Powerful speaks and interesting meetings at the Nordic Business Forum!

22195683_1872233592793998_9194455557006519847_n

There was a very imposing feeling at the Nordic Business Forum, when over 7000 people from over 40 countries gathered together to listen speaks about work culture, money structure, climate changing, motivation and courage! Among many other speakers Severn Cullis-Suzuki aka “the girl who silenced the world for 5 minutes”, Sir Richard Branson, Nick Vujicic and Will Smith nailed it!

Of course, we had bunch of new, interesting contacts and tried some new local flavors such as home crickets, prepared by Jyrki Sukula and his team.

#NordicBusinessForum2017


SchoolNomadi takes students out of the class room!

Citynomadi was running a SchoolNomadi demo in the event of the Moving School, Liikkuva koulu project in Kuopio!

The teachers are eager to learn more of the new digital means and methods!

Check out SchoolNomadi on citynomadi.com


The brand new cemetery route of Espoo!

The cemetery route of Espoo is a brand new mobile route, by which you get to know 35 interesting stories from the past: In the cemetery rest in peace several athletes, politicians and artists – people who have had their impact on the Finnish everyday life. With the stories of the mobile route, the place becomes like a living history book!

Check out the cemetery route here!

What is the most interesting story from your point of view?

#Espoo #Cemetery #Church #Mobileroute #History #App #Nomadi


Our projects in China!

IMG_0967

Sino-Nordic workshop, organized by Pivot5 ja Comb+ in Beijing got its climax in the roadshow, when we had the pitching day for the Chinese investors and business partners! With

#Suomihealth, #1oT, #Idifa, #Zupersoft, #Musicinfo, #Flexound, #Beibamboo #Oviko #ArcticAir #Zadaa & our translator #Zikang.

We were also glad to be part of Kasvun Roihu Oy event in Shanghai, where the most promising growth companies of Finland met interesting growth partners of Shanghai!

#Shanghai, #KasvunRoihu