Monthly Archives: December 2017

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Tieran digioppimisen päivässä syvennyttiin oppimisen tapoihin!

Tiera23795010_1467048916677927_8304222430815610940_n

Digioppimisen kehityspäivässä oli monenmoista tarjottavaa kouluille, opettajille ja oppilaille. Iltapäivällä pidimme kaksi KouluNomadi-työpajaa, aiheina ilmiö-oppiminen sekä pelillinen oppiminen


Metsokankaan koululle opaskartta!

Metsokankaan Monitoimitalon Noppeiden Kokkeilujen teemoiksi valittiin kouluyhteisölle ajankohtaiset ympäristön viihtyisyys, turvallisuus ja alueen käyttäjien liikunnan lisääminen. Citynomadi toteuttaa siihen kampusalueen opaskartan.


Smart City Barcelona!

BarcelonaIndoor23473039_1916794241671266_6243640298793079467_n

Osallistuimme yhdessä SmartTampereen kanssa Barcelonan Smart City-tapahtumaan ja teimme sinne myös erinomaisen hyvin onnistuneen sisäpaikannuksen demon, joka löytyy Nomadi-sovelluksella nimellä ‘Nordic’s Pavilion indoor demo. 


BHTC hackathonissa innovoitiin!

Video: Citynomadi shows the Moodmetric data real time on a map

Tampereen teknillisellä yliopistolla järjestetyssä BHTC hackathonissa kerroimme Citynomadin ja Moodmetricin yhteistyön ideasta. Moodmetric-stressitasonmittaussormukseen yhdistettiin Nomadi-sovellus, jolloin liikenteessä kulkijan lokaatio tallentui, ja stressitasojaan pystyi seuraamaan kartalta. Tällaiset ratkaisut ovat varteenotettavia liikennesuunnittelussa.


100-vuotiaan Suomen tarinat kartalle!

Sib-parIMG_20171208_120616_resized_20171208_120829126.png

Suomen 2017 juhlavuotena Citynomadi oli osana Suomi100-ohjelmaa. Citynomadin Suomi100- seinälle koottiin itsenäisen Suomen jokaiselta vuodelta merkittäviin tapahtumiin ja saavutuksiin liittyvä reitti, tai parikin. Onnea vielä kerran itsenäiselle Suomelle!

Citynomadi.com/suomi100

Suomi100Logo

Merry Christmas and Seasonal Greetings!

Tiera’s event of digital learning focused on the different ways of learning!

Tiera23795010_1467048916677927_8304222430815610940_n

At the event of development of digital learning, there were lot to offer to schools, teachers and students. In the afternoon, we held two SchoolNomadi workshops, on topics such as phenomena-learning and play-based learning.


Mobile map to the Metsokangas school!

As the themes of the Fast Experiments of the Metsokangas community center were chosen the theme of the school community for the environment, safety and user-friendliness of the area. Citynomadi carries out the campus guide map.


Smart City Barcelona!

BarcelonaIndoor23473039_1916794241671266_6243640298793079467_n

We participated together with SmartTampere in the Smart City event in Barcelona, and we also made a very successful indoor location demo. It is available in the Nomadi application under the name ‘Nordic’s Pavilion indoor demo’.


Innovation time at the BHRC Hackathon!

Video: Citynomadi shows the Moodmetric data real time on a map

At the BHTC Hackathon, at the Tampere University of Technology, we discussed the idea of cooperation between Citynomadi and Moodmetric. The Nomadi application was combined with the Moodometric Stress Level Metering Ring, whereby the user’s location was recorded in the traffic, and the stress levels were shown on the map. Such solutions are worthy in traffic planning.


The stories of the 100 years old Finland on the map!

Sib-parIMG_20171208_120616_resized_20171208_120829126.png

During the year 2017, that is a Finland’s 100 years anniversary, Citynomadi was part of the Finland100 (Suomi100) program. On the Citynomadi’s Finland100 wall were assembled the routes related to major events and achievements of every year of the independent Finland. Congratulations once again to the independent Finland!

Citynomadi.com/suomi100

Suomi100Logo