Monthly Archives: December 2019

Reittiuutuuksia! 9.12.

Image

Lähde Kangasalan Kulttuuripyöräilyreitille!

Uusi Nomadi-reitti julkistettiin syksyllä Kangasalla, ja sinne ovat kaikki tervetulleita pyöräilemään. Reitillä on automaattinen ääniopastus, joten pääset sujuvasti rullaamaan reitillä, ja kuulemaan samalla tarinoita ympäristöstäsi.

Hae Nomadista Kangasalan Kulttuuripyöräily-reitti ja lähde polkemaan!

Video

Nyt on Lapissa uusi reitti!

Santa’s Hotel Aurora Luosto tarjoaa reitin upeilla maisemilla, mutta se antaa myös vinkkejä luonnonantimista. Lähistöllä pyörii myös poroja, jotka saattavat tulla tervehtimään. Reitti löytyy Nomadista nimeltä ‘Luosto’.

Video

Liity seitsemän veljeksen seuraan!

Nomadiin on tullut uusi patikkareitti, joka kulkee niiden seutujen läpi, jossa kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi on elänyt ja vaikuttanut. Reitin varrella on myös kertomuksia Kivestä, sekä katkelmia hänen tuotannostaan.

Lue lisää!

Kalle Päätalon Oulu!

Viime kuussa, 11.11 tuli kuluneeksi 100 vuotta kirjailija, professori Kalle Päätalon syntymästä.

Uusi Nomadi-reitti vie sinut kahteentoista kohteeseen, jotka esiintyvät Päätalon 26-osaisessa Iijoki-sarjassa.

Lue lisää Kalevan uutisartikkelista!

Route novelties! 9.12.

Image

Go to the Cultural Biking route in Kangasala!

The new Nomadi route is published in Kangasala, and everyone is  welcome there to ride a bike. The route has an automatic audioguide, so you can easily keep going and listen to the stories about your surroundings at the same time.

Video

Now there is a new route in Lapland!

Santa’s Hotel Aurora Luosto offers a route with stunning views, but also gives you some tips about nature’s gifts. There are also some reindeers, that might come to say hi. Search ‘Luosto’ from the Nomadi app!

Video

Join the Seven Brothers!

There is a new hiking trail in Nomadi, that is passing through the places where the national author of Finland, Aleksis Kivi lived and worked. Along the route there are also stories about Kivi and fragments of his production.

Read some more here!

Oulu of Kalle Päätalo!

On November 11th, was the 100th anniversary since the birth of the Finnish novelist, Kalle Päätalo.

The new Nomadi route will take you to the twelve destinations, featured in Kalle Päätalo’s Iijoki series.

Read more from the Kaleva’s news article!