Monthly Archives: April 2020

Kartat pitävät tilanteen tasalla!

Coronamap New 030420

Avoin data päivittyy COVID-19-kartalle!

Teimme päivittyvän maailmanlaajuisen kartan koronaviruksen levinneisyydestä. Kartalle verrattiin aluksi kahta tietoaineistoa: toisaalta vahvistettuja ja aktiivisia tartuntoja, toisaalta parantuneita ja onnettomasti kuolemaan johtaneita tartuntoja.

John Hopkinsin yliopisto, joka kerää kattavasti COVID-19-pandemian tietoa, on luopunut sairaudesta parantuneiden tilastoinnista 27.3.20. Syynä on se, että luotettavan tiedon kerääminen on osoittautunut mahdottomaksi. Olemme tämän vuoksi toteuttaneet arvioinnin Kiinan Hubein toipuneiden määrän mukaan.

Yksityiskohdat aineistosta löytyvät kartan Info-tiedoista. Karttaa voit tarkastella web-sovelluksessa:

citynomadi.com/route/covid-19

Kuinka aikajana kehittyy? 

Koronavirus-epidemia toteuttaa eksponentiaalista kasvuaan kaikissa maissa. Kahden kuukauden kuluessa aktiivisten tapausten määrä on laantunut Hubeissa, Kiinassa, josta epidemia sai alkunsa. Epidemia-aalto on siellä saavuttanut jo huippunsa. Muualla, kuten Suomessa aalto tulee hiukan myöhässä, mutta varmistettujen tapausten käyrä toistuu maasta maahan.

Taulukon värit ja kartan kuplat vastaavat toisiaan. Jos haluat tarkistaa varmistettujen tapausten määrän, seuraa harmaata kuvaajaa.

Avoin data COVID-19 kartalla

John Hopkinsin yliopisto kerää koronaviruksen tilannekuvaa asiantuntijaorganisatioilta eri puolilta maailmaa ja yhdistää koronaviruksen tiedot yhdeksi tietokannaksi. GitHub julkaisee tiedon avoimena datana, jota Citynomadin Coronavirus Live -kartta visualisoi päivittyen kerran vuorokaudessa.

Tästä johtuen paikallisten viranomaisten tiedot maan tartuntojen tilanteesta voivat olla tarkempia, kartan tietojen seuratessa niitä vuorokauden verran.

Avoimen datan lähde on:

github.com COVID-19

Nopeasti havainnoitava näkymä 

Eri maissa koronavirus-tilanne kehittyy eri tahtia ja havainnollistaaksemme tätä vaihtelua maakohtaisessa näkymässä, lukuja voi nyt verrata suhteellisesti eri suuruusluokassa. Tietoaineistoa vertaamalla kartalle tuotu tieto antaa nopean tilannekuvan ja havainnollistaa COVID-19 -viruksen etenemistä ja vaikutusta väestöön.


Citynomadi on Ilmastokummi!

Luonnollisesti maapallo ja sen luonto on lähellä sydäntämme. Nyt Citynomadi on Ilmastokummi, jonka sponsoroimana on istutettu 50 puuta Keski-Suomeen. Sinäkin voit auttaa omalla tavallasi.

Ilmastokummit


Opeta ja opi Nomadin kanssa!

Näinä etäopiskelun aikoina monet opettajat ovat kyselleet vinkkejä oppilaiden aktivoimiseen liikuntaan sekä opiskelemaan oppiaineitaan luovalla tavalla. Olemme tehneet maksuttoman opettajien ABC:n opastamaan opettajia hyödyntämään Nomadia oppilaidensa kanssa. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

info@citynomadi.com

Maps keep up to date!

Coronamap New 030420

​​​Open data for COVID-19 map

To illustrate the spreading and emerging situation for the Corona-virus, we integrated the open data available on the global maps.

Originally there were two data sets compared: confirmed and active cases on one hand and and recovered and unfortunate death cases on the other. The data will be updating on a daily basis, and it gives a good view to compare the cases between areas.

The data source of John Hopkins after the 27th March no longer included the recovered numbers because of difficulty acquiring reliable info. Therefore the numbers after that were estimated based on data from Hubei China.

We also erased the other layer of recovered vs. death cases, and the coronavirus map is clearer to interpret now. Some of the points of interest have been combined, e.g. the US situation is visualized in one bubble entity.

For the details, please have a look at the Info of the map.

How to get introduced to the map?

Take citynomadi.com/route/covid-19

and click open any of the bubble for the detailed information.

How does the timeline develop?

The exponential curves can be found in each of the country one by one. After two months, the active and confirmed cases have flatten in Hubei, China, which had been the starting point of the epidemic. The epidemic wave had reached its peak. Some countries, like Finland, follow a bit late, but the disinfectant curve seems to be alike.

The colors of the curves relate to the bubble on the map. If you want to check out the timeline of the confirmed cases, just follow the red timeline.

Open data on COVID19 map

The global data combined by the John Hopkins University from medical hubs around the world and published by GitHub data repository for further use.

The data will updated on a daily basis, and the exact numbers of cases may be a day behind from the national authorities announcements.

Data from github.com COVID-19

Coronavirus comparison on map

​​​​​The coronavirus situation is evolving at different pace in different countries, and to illustrate this variation in the country-by- country perspective, the figures can now be compared in relatively different order of magnitude.

By comparing the data, the information brought to the map gives a quick picture of the situation and illustrates the progression of the COVID-19 virus and its impact on the population.


Citynomadi is  now a Climate Sponsor!

Naturally the globe and nature are close to our hearts. Now there are 50 trees planted in Central Finland, sponsored by Citynomadi. You can also help your own way.

Ilmastokummit


Teach and learn with Nomadi!

During these distance learning times, some teachers have asked for tips on activating students to exercise and studying subjects in a creative way. We have made an ABC for teachers, to use the Nomadi app with their pupils. If you are interested in having one, just ask us!

info@citynomadi.com