Monthly Archives: May 2020

Back in time on the map! May 5th 2020


Calendar for detailed statistics!

Good news for the route makers! If you want to know the number of route visitors, over a certain period of time, you can now select it from the calendar in WebTuner.


What is a Time Machine?

Finnish Time Machine ambassador Juha Henriksson shows in this video what is this thing all about, and how broad an international network it has. The aim is not only to digitize the important cultural heritage, but also bring it out in an interesting way.  Also, the knowledge and experiences of the past helps in creating future infrastructures.

Citynomadi will make its own part in this Europe wide project.

Watch the video here

TM-logo-RGB_p


Art for the waters in Ähtäri!

In the old times water has always been the condition for the human settlement. The Water Trail route in the Nomadi app honours The first inhabitants of the city of Ähtäri with the sculptures along the way. You can visit the route by foot, or by bicycle.

app.citynomadi.com

Ähtäri veden polku

Kartalla ajassa taaksepäin! 6.5.2020


Kalenteri yksityiskohtaisempaan statistiikkaan!

Hyviä uutisia reitinluojille! Jos haluat tietää reittisi kävijämäärän tietyltä ajanjaksolta, voit nyt valita sen reitin tilastokäyrän aikaikkunasta, Web Tunerissa.


Mikä on Time Machine?

Time Machinen Suomen lähettiläs Juha Henriksson näyttää videolla, mistä tässä hankkeessa on kyse, ja miten laajan kansainvälisen verkoston se muodostaa. Tarkoituksena ei ole ainoastaan viedä tärkeää kulttuuriperintöä digimuotoon, vaan myös tuoda sitä kiinnostavilla tavoilla esiin. Entisaikojen tieto ja kokemus auttavat myös tulevaisuuden infran rakentamisessa.

Citynomadi osallistuu myös omalla panostuksellaan tähän Euroopanlaajuiseen projektiin.

Katso video tästä

TM-logo-RGB_p


Vettä ylistävää taidetta Ähtärissä!

Entisaikaan vesi on ollut aina ehtona ihmisasutuksen perustamiselle. Nomadin Veden polku osoittaa kunnioitustaan vedelle ja Ähtärin ensimmäisille asukkaille, reitin varrella olevilla veistoksilla. Reitin voit kiertää kävellen tai pyöräillen.

app.citynomadi.com

Ähtäri veden polku