Monthly Archives: October 2020

With the Android update, Nomadi is even more agile!

October 26th

It’s time to update Nomadi app on Android devices, as it now has a new map layout and features to get the most out of your routes and maps.

app.citynomadi.com


Extensive Map View

The layout has been updated and structured for better use and the map is now more widely visible. You will still find all the familiar functions as before.

Search for #Ruissalo


Interlayer destination search

In indoor guidance, destination search now also works between several layers. Therefore, you will always see the place you are looking for on the map, whether you are on the same floor or not.

Try destination search on the KYS hospital map.

Search for #KYS


Content update information

The route information now also contains information about when the content of the route was last updated. This allows the user to trust that the route has up-to-date information.

A good example of an active content update can be found on the Iniö archipelago route. It was created a couple of years ago and has been updated and developed regularly since then.

Search for #Iniö

Entistäkin näppärämpää Nomadin käyttöä!

26.10

Android-päivityksen myötä Nomadi on entistäkin ketterämpi!

Nyt kannattaa käydä päivittämässä Nomadi Android-laitteilla, sillä siinä on nyt monta uutta asiaa joilla saat reiteistä ja kartoista maksimaalisen hyödyn irti.

app.citynomadi.com


Laaja karttanäkymä

Karttanäkymän ulkoasua on päivitetty ja strukturoitu entistä paremmin käytettäväksi ja kartta on nyt laajemmin näkyvissä. Löydät silti kaikki tutut toiminnot kuten ennenkin. 

Hae #Ruissalo


Kerrostenvälinen kohdehaku

Sisätilaopastuksissa kohdehaku toimii nyt myös eri kerrosten välillä. Näin ollen näet aina kartalta hakemasi paikan, riippumatta siitä oletko samassa kerroksessa vai et.

Kokeile kohdehakua esimerkiksi KYS:in sairaalakartalla. 

 Hae #KYS


Varmistut ajantasaisesta sisällöstä

Reitti-infossa on nyt myös tieto siitä, milloin reitin sisältöä on viimeksi päivitetty. Näin käyttäjä voi luottaa siihen että reitillä on ajantasaista tietoa.

Hyvä esimerkki aktiivisesta sisältöpäivityksestä löytyy Iniön saariston reitistä. Se luotiin pari vuotta sitten, ja siitä lähtien sitä on päivitetty ja kehitetty säännöllisesti.

Hae #Iniö

Smart living in smart cities!

October 5th 2020

Nordic innovation House leads Nordic smart city companies to the Singapore market!

This year, the Nordic Innovation House Singapore theme on SMART CITIES aims to support and provide selected Nordic companies with an opportunity to expand their foothold in Singapore and Southeast Asia. Citynomadi is one of these companies. 
 Read more about this project and the program: Nordic Innovation House


Urban Sense 2020

Last spring Citynomadi took part in a project called Urban Sense Moving IoT with Stara, Wizenze and Forum Virium. 

The aim of the project was to follow the noise levels and air quality around Helsinki. The information feed was visualized by Citynomadi on the Helsinki city map.

See how the project progressed step by step!Smart Kalasatama becomes even smarter!

Forum Virium launched the Smart Kalasatama Route in Nomadi few years ago. This smart living environment evolves all the time, so go and see what it looks like on the redesigned route!

Take a trip to the Smart Kalasatama!

Fiksumpaa elämistä fiksuissa kaupungeissa!

5.10.2020

Nordic innovation House johtaa pohjoismaisia smart city-yrityksiä Singaporen markkinoille!

Tänä vuonna SMART CITIES Nordic Innovation House Singapore (NIH-SG) -teeman tavoitteena on tukea ja tarjota valikoiduille pohjoismaisille yrityksille mahdollisuus laajentaa jalansijaansa Singaporessa ja Kaakkois-Aasiassa. Citynomadi on yksi näitä yrityksistä.

Lue lisää tapahtumasta ja sen ohjelmasta: Nordic Innovation House


Urban Sense 2020

Viime Keväänä Citynomadi oli osana Urban Sense Moving IoT-projektia Staran, Wizenzen ja Forum Viriumin kanssa. Projektin tavoitteena oli seurata Helsingin kaupungin ilmanlaatua ja melutasoja.

Citynomadi visualisoi ja päivitti kerättyä dataa interaktiivisella kartalla.

Katso miten projekti eteni vaihe vaiheelta!


Fiksu Kalasatama on entistäkin fiksumpi!

Forum Virium julkaisi Fiksu Kalasatama-reitin Nomadissa muutama vuosi sitten. Fiksu asuinympäristö sen kun vaan kehittyy, joten lähde katsomaan, miltä se näyttää uudistetulla reitillä!

Retkelle Fiksuun Kalasatamaan!