Monthly Archives: November 2020

International success stories!

November 13th 2020

A quick flashback to last year’s WTM event!

Exactly a year ago, we were WTM finalists in the Best Digital Influencer category. This year the event was held online, but the atmosphere was still top notch.

We got to the finalist places in cooperation with the Iniö archipelago. They created a very successful marketing campaign as well as the archipelago map for Nomadi with local specialties.

Read more about last year’s event WTM2019 Finalists


Iniö’s success story continues!

With the digital archipelago map and WTM awareness, Iniö has aroused even more interest as a tourist destination. The area has always been popular with both domestic and foreign tourists, but with the informative and storytelling map, having noticed the area’s diverse services, visitors preferred to stay in the area for a longer period of time.

The map information about port locations and ferry timetables has increased also the sense of security. You no longer have to search for information in many different places, but everything can be found on the same platform.

Search app.citynomadi.com #Inio


Beethoven has been celebrated with the fan route!

Nomadi app has been heavily used in Vienna this year. To celebrate Beethoven’s 250th anniversary, the local music museum Haus der Musik made a Nomadi map that takes you to the composer’s numerous residencies. The map also illustrates the city limits of the old Vienna, from the time Beethoven worked on his world-famous compositions.

The popularity of the map began to rise especially in the spring, when the museum itself, among many others, had to temporarily close its doors, as a result of the Covid-19 pandemic. Music lovers and Beethoven’s fans were still able to visit the composer’s home places with Nomadi at any time.

Search app.citynomadi.com #Beethoven

Kansainvälisiä menestystarinoita!

13.11.2020


Pikainen takauma viime vuoden WTM-tapahtumaan!

Tasan vuosi sitten olimme WTM-finalisteina Best Digital Influencer-kategoriassa. Tänä vuonna tapahtuma pidettiin verkossa, mutta tunnelma oli edelleen huippuluokkaa.

Finalistipaikoille pääsimme yhteistyössä Iniön saariston kanssa. He loivat erittäin onnistuneen markkinointikampanjan sekä saaristokartan Nomadiin paikallisine erikoisuuksineen.

Lue viime vuoden tapahtumasta tarkemmin WTM2019 finalistit


Iniön menestystarina jatkuu!

Digitaalisen saaristokartan sekä WTM-tunnettuuden myötä Iniö on herättänyt entistäkin enemmän kiinnostusta matkailukohteena. Alue on aina ollut suosittu niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin matkailijoiden keskuudessa, mutta informatiivisen ja tarinallisen kartan myötä on alueelle haluttu jäädä pidemmäksikin aikaa, kun on huomattu alueen monipuoliset palvelut ja tapahtumatarjonnat.

Kartalla olevat tiedot satamapaikoista ja lautta-aikatauluista ovat lisänneet myös turvallisuuden tunnetta. Tietoa ei tarvitse enää etsiä monesta eri paikasta, vaan kaikki löytyy samoista kansista.

Hae app.citynomadi.com #Iniö


Beethovenia on juhlistettu fanireitillä!

Nomadia on tänä vuonna kulutettu kovasti myös Wienissä. Beethovenin 250-vuotis-juhlavuoden kunniaksi paikallinen musiikkimuseo Haus der Musik toteutti Nomadiin kartan, joka vie säveltäjän lukuisiin residensseihin. Kartalle on illustroitu myös Wienin kaupungin rajat siltä ajalta kun Beethoven työsti maailmankuuluja sävellyksiään. 

Kartan suosio lähti erityisesti nousuun keväällä, kun itse museo monien muiden joukossa joutui sulkemaan väliaikaisesti ovensa vallitsevan Covid-19 pandemian seurauksena. Musiikin ystävät ja Beethovenin fanijoukot pääsivät silti käymään säveltäjän kotikonnuilla Nomadin avulla mihin aikaan tahansa.

Hae app.citynomadi.com #Beethoven