Back in time on the map! May 5th 2020


Calendar for detailed statistics!

Good news for the route makers! If you want to know the number of route visitors, over a certain period of time, you can now select it from the calendar in WebTuner.


What is a Time Machine?

Finnish Time Machine ambassador Juha Henriksson shows in this video what is this thing all about, and how broad an international network it has. The aim is not only to digitize the important cultural heritage, but also bring it out in an interesting way.  Also, the knowledge and experiences of the past helps in creating future infrastructures.

Citynomadi will make its own part in this Europe wide project.

Watch the video here

TM-logo-RGB_p


Art for the waters in Ähtäri!

In the old times water has always been the condition for the human settlement. The Water Trail route in the Nomadi app honours The first inhabitants of the city of Ähtäri with the sculptures along the way. You can visit the route by foot, or by bicycle.

app.citynomadi.com

Ähtäri veden polku

Kartalla ajassa taaksepäin! 6.5.2020


Kalenteri yksityiskohtaisempaan statistiikkaan!

Hyviä uutisia reitinluojille! Jos haluat tietää reittisi kävijämäärän tietyltä ajanjaksolta, voit nyt valita sen reitin tilastokäyrän aikaikkunasta, Web Tunerissa.


Mikä on Time Machine?

Time Machinen Suomen lähettiläs Juha Henriksson näyttää videolla, mistä tässä hankkeessa on kyse, ja miten laajan kansainvälisen verkoston se muodostaa. Tarkoituksena ei ole ainoastaan viedä tärkeää kulttuuriperintöä digimuotoon, vaan myös tuoda sitä kiinnostavilla tavoilla esiin. Entisaikojen tieto ja kokemus auttavat myös tulevaisuuden infran rakentamisessa.

Citynomadi osallistuu myös omalla panostuksellaan tähän Euroopanlaajuiseen projektiin.

Katso video tästä

TM-logo-RGB_p


Vettä ylistävää taidetta Ähtärissä!

Entisaikaan vesi on ollut aina ehtona ihmisasutuksen perustamiselle. Nomadin Veden polku osoittaa kunnioitustaan vedelle ja Ähtärin ensimmäisille asukkaille, reitin varrella olevilla veistoksilla. Reitin voit kiertää kävellen tai pyöräillen.

app.citynomadi.com

Ähtäri veden polku

Kartat pitävät tilanteen tasalla!

Coronamap New 030420

Avoin data päivittyy COVID-19-kartalle!

Teimme päivittyvän maailmanlaajuisen kartan koronaviruksen levinneisyydestä. Kartalle verrattiin aluksi kahta tietoaineistoa: toisaalta vahvistettuja ja aktiivisia tartuntoja, toisaalta parantuneita ja onnettomasti kuolemaan johtaneita tartuntoja.

John Hopkinsin yliopisto, joka kerää kattavasti COVID-19-pandemian tietoa, on luopunut sairaudesta parantuneiden tilastoinnista 27.3.20. Syynä on se, että luotettavan tiedon kerääminen on osoittautunut mahdottomaksi. Olemme tämän vuoksi toteuttaneet arvioinnin Kiinan Hubein toipuneiden määrän mukaan.

Yksityiskohdat aineistosta löytyvät kartan Info-tiedoista. Karttaa voit tarkastella web-sovelluksessa:

citynomadi.com/route/covid-19

Kuinka aikajana kehittyy? 

Koronavirus-epidemia toteuttaa eksponentiaalista kasvuaan kaikissa maissa. Kahden kuukauden kuluessa aktiivisten tapausten määrä on laantunut Hubeissa, Kiinassa, josta epidemia sai alkunsa. Epidemia-aalto on siellä saavuttanut jo huippunsa. Muualla, kuten Suomessa aalto tulee hiukan myöhässä, mutta varmistettujen tapausten käyrä toistuu maasta maahan.

Taulukon värit ja kartan kuplat vastaavat toisiaan. Jos haluat tarkistaa varmistettujen tapausten määrän, seuraa harmaata kuvaajaa.

Avoin data COVID-19 kartalla

John Hopkinsin yliopisto kerää koronaviruksen tilannekuvaa asiantuntijaorganisatioilta eri puolilta maailmaa ja yhdistää koronaviruksen tiedot yhdeksi tietokannaksi. GitHub julkaisee tiedon avoimena datana, jota Citynomadin Coronavirus Live -kartta visualisoi päivittyen kerran vuorokaudessa.

Tästä johtuen paikallisten viranomaisten tiedot maan tartuntojen tilanteesta voivat olla tarkempia, kartan tietojen seuratessa niitä vuorokauden verran.

Avoimen datan lähde on:

github.com COVID-19

Nopeasti havainnoitava näkymä 

Eri maissa koronavirus-tilanne kehittyy eri tahtia ja havainnollistaaksemme tätä vaihtelua maakohtaisessa näkymässä, lukuja voi nyt verrata suhteellisesti eri suuruusluokassa. Tietoaineistoa vertaamalla kartalle tuotu tieto antaa nopean tilannekuvan ja havainnollistaa COVID-19 -viruksen etenemistä ja vaikutusta väestöön.


Citynomadi on Ilmastokummi!

Luonnollisesti maapallo ja sen luonto on lähellä sydäntämme. Nyt Citynomadi on Ilmastokummi, jonka sponsoroimana on istutettu 50 puuta Keski-Suomeen. Sinäkin voit auttaa omalla tavallasi.

Ilmastokummit


Opeta ja opi Nomadin kanssa!

Näinä etäopiskelun aikoina monet opettajat ovat kyselleet vinkkejä oppilaiden aktivoimiseen liikuntaan sekä opiskelemaan oppiaineitaan luovalla tavalla. Olemme tehneet maksuttoman opettajien ABC:n opastamaan opettajia hyödyntämään Nomadia oppilaidensa kanssa. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

info@citynomadi.com

Maps keep up to date!

Coronamap New 030420

​​​Open data for COVID-19 map

To illustrate the spreading and emerging situation for the Corona-virus, we integrated the open data available on the global maps.

Originally there were two data sets compared: confirmed and active cases on one hand and and recovered and unfortunate death cases on the other. The data will be updating on a daily basis, and it gives a good view to compare the cases between areas.

The data source of John Hopkins after the 27th March no longer included the recovered numbers because of difficulty acquiring reliable info. Therefore the numbers after that were estimated based on data from Hubei China.

We also erased the other layer of recovered vs. death cases, and the coronavirus map is clearer to interpret now. Some of the points of interest have been combined, e.g. the US situation is visualized in one bubble entity.

For the details, please have a look at the Info of the map.

How to get introduced to the map?

Take citynomadi.com/route/covid-19

and click open any of the bubble for the detailed information.

How does the timeline develop?

The exponential curves can be found in each of the country one by one. After two months, the active and confirmed cases have flatten in Hubei, China, which had been the starting point of the epidemic. The epidemic wave had reached its peak. Some countries, like Finland, follow a bit late, but the disinfectant curve seems to be alike.

The colors of the curves relate to the bubble on the map. If you want to check out the timeline of the confirmed cases, just follow the red timeline.

Open data on COVID19 map

The global data combined by the John Hopkins University from medical hubs around the world and published by GitHub data repository for further use.

The data will updated on a daily basis, and the exact numbers of cases may be a day behind from the national authorities announcements.

Data from github.com COVID-19

Coronavirus comparison on map

​​​​​The coronavirus situation is evolving at different pace in different countries, and to illustrate this variation in the country-by- country perspective, the figures can now be compared in relatively different order of magnitude.

By comparing the data, the information brought to the map gives a quick picture of the situation and illustrates the progression of the COVID-19 virus and its impact on the population.


Citynomadi is  now a Climate Sponsor!

Naturally the globe and nature are close to our hearts. Now there are 50 trees planted in Central Finland, sponsored by Citynomadi. You can also help your own way.

Ilmastokummit


Teach and learn with Nomadi!

During these distance learning times, some teachers have asked for tips on activating students to exercise and studying subjects in a creative way. We have made an ABC for teachers, to use the Nomadi app with their pupils. If you are interested in having one, just ask us!

info@citynomadi.com

Teknologia kulkee ja kasvaa! 10.3


Citynomadi ylpeänä esittää upouudet nettisivut!

Olemme julkaisseet uudistetut nettisivumme, joten käyhän heti tutustumassa!

citynomadi.com

CN päivityskuva 2020


Travel Technology Europe!

27.3 Innovation 20 : 20:ssa, Lontoossa pidettiin Citynomadin plenaari interaktiivisista reiteistä matkailussa. Oli suuri ilo ja kunnia tulla valituksi yhdeksi edelläkävijäyritykseksi matkailuteknologiamaailmassa.

#tte20 #Olympia #London #MobileMassage #tourism #traveltech #SplittyTravel #RoadTravel #Sideway6 #Guesty #BusinessTravelWire

Travel Tech 2020 Merja


Festarisuunnittelua Seinäjoella!

Citynomadin tapahtumakartta palvelee Tangomarkkinoiden kävijöitä heinäkuussa. Kick off tapahtumassa, Innofest Hollannista auttoi kunnolla oivaltamaan sen, kuinka mahtava testausympäristö festivaalialue on uusille innovaatioille.

Hyvä suunnittelu ja viestintä ovat myös turvallisuuskysymyksiä. Festarikartta näyttää ensiapupisteet tapahtumien ja palvelujen rinnalla.

#IntoSeinäjoki #Seinäjoentangomarkkinat #Innofest

Seinäjoen festarisuunnittelu

 

Technology keeps going and growing! 10.3


Citynomadi proudly presents our brand new website!

We have published our renewed and fresh website, so take a visit right away!

citynomadi.com

CN päivityskuva 2020


Travel Technology Europe!

27th of March, in London at the Innovation 20 : 20 was the Citynomadi’s tourism and travel interactive paths’ talk. Great honour to be selected as one of the forecasting travel technology company.

#tte20 #Olympia #London #MobileMassage #tourism #traveltech #SplittyTravel #RoadTravel #Sideway6 #Guesty #BusinessTravelWire

Travel Tech 2020 Merja


Festival planning in Seinäjoki!

Citynomadi’s event map will serve the Tango Festival visitors in July. On the kick off day Innofest from Netherlands gave a good insight about how great test environments the festivals really are for the new innovations.

Good planning and information is also a matter of safety. The map will show first aid points among the events and services.

#IntoSeinäjoki #InnoFest #Tangofestivals #Tangomarkkinat

Seinäjoen festarisuunnittelu

New winds for this year! 17.2

BusinessFinland in Dubai!

Want to know and see how even a small country can make it big? Visit Dubai Expo 2020 and meet the Finnish innovative organisations at the Snow Cape pavilion! Citynomadi is one of them.

Read more

Beethoven for you!

This year Beethoven’s 250 year anniversary is selebrated in many festive events.

Haus der Musik Museum in Vienna introduces you the remarkable places of Beethoven’s life in the city on the Nomadi map. See how it looks like from their Instagram story, and search HdM Beethoven route from Nomadi app!

Read more

Image

Awesome day at the Matka2020!

It was really wonderful to see our growing group of Nomadi cities and villages at the Matka2020 Fair! Looking forward to next year!

#VisitLahti #VisitJyväskylä #Vantaa #VisitParainen #Iniö #Turku #VisitOulu #VisitNaantali #LaplandVillageStories #EasternLapland #VisitRovaniemi #Kemijärvi #Salla #VisitRauma #Matka2020 #Finland #Nomadi

Image

Alkuvuoden tuulia! 17.2

BusinessFinland Dubaissa!

Tahdotko tietää ja nähdä, kuinka pienikin maa voi saada suurta aikaan? Lähde DubaiExpo 2020-tapahtumaan ja tapaa innovatiivisia suomalaisia organisaatioita Snow Cape paviljongissa! Citynomadi on yksi niistä.

Lue lisää

Beethovenia sinulle!

Beethovenin 250-vuotisjuhlaa vietetään tänä vuonna monin juhlallisin menoin.

Haus der Musik-museo esittelee Wienin merkittäviä paikkoja Beethovenin elämästä, Nomadi-sovelluksessa. Katso, miltä kartta näyttää museon IG storyssa ja hae HdM Beethoven-reitti Nomadista!

Lue lisää

Image

Matkamessuilla oli vipinää!

Oli mahtavaa nähdä Nomadi-kaupunkien ja – kylien kasvava joukko Matkamessuilla! Mitähän taas ensi vuosi tuo tullessaan.

#VisitLahti #VisitJyväskylä #Vantaa #VisitParainen #Iniö #Turku #VisitOulu #VisitNaantali #LapinTarinakylät #ItäLappi #VisitRovaniemi #Kemijärvi #Salla #VisitRauma #Matka2020 #Matkamessut #Nomadi

Image

 

Reittiuutuuksia! 9.12.

Image

Lähde Kangasalan Kulttuuripyöräilyreitille!

Uusi Nomadi-reitti julkistettiin syksyllä Kangasalla, ja sinne ovat kaikki tervetulleita pyöräilemään. Reitillä on automaattinen ääniopastus, joten pääset sujuvasti rullaamaan reitillä, ja kuulemaan samalla tarinoita ympäristöstäsi.

Hae Nomadista Kangasalan Kulttuuripyöräily-reitti ja lähde polkemaan!

Video

Nyt on Lapissa uusi reitti!

Santa’s Hotel Aurora Luosto tarjoaa reitin upeilla maisemilla, mutta se antaa myös vinkkejä luonnonantimista. Lähistöllä pyörii myös poroja, jotka saattavat tulla tervehtimään. Reitti löytyy Nomadista nimeltä ‘Luosto’.

Video

Liity seitsemän veljeksen seuraan!

Nomadiin on tullut uusi patikkareitti, joka kulkee niiden seutujen läpi, jossa kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi on elänyt ja vaikuttanut. Reitin varrella on myös kertomuksia Kivestä, sekä katkelmia hänen tuotannostaan.

Lue lisää!

Kalle Päätalon Oulu!

Viime kuussa, 11.11 tuli kuluneeksi 100 vuotta kirjailija, professori Kalle Päätalon syntymästä.

Uusi Nomadi-reitti vie sinut kahteentoista kohteeseen, jotka esiintyvät Päätalon 26-osaisessa Iijoki-sarjassa.

Lue lisää Kalevan uutisartikkelista!

Route novelties! 9.12.

Image

Go to the Cultural Biking route in Kangasala!

The new Nomadi route is published in Kangasala, and everyone is  welcome there to ride a bike. The route has an automatic audioguide, so you can easily keep going and listen to the stories about your surroundings at the same time.

Video

Now there is a new route in Lapland!

Santa’s Hotel Aurora Luosto offers a route with stunning views, but also gives you some tips about nature’s gifts. There are also some reindeers, that might come to say hi. Search ‘Luosto’ from the Nomadi app!

Video

Join the Seven Brothers!

There is a new hiking trail in Nomadi, that is passing through the places where the national author of Finland, Aleksis Kivi lived and worked. Along the route there are also stories about Kivi and fragments of his production.

Read some more here!

Oulu of Kalle Päätalo!

On November 11th, was the 100th anniversary since the birth of the Finnish novelist, Kalle Päätalo.

The new Nomadi route will take you to the twelve destinations, featured in Kalle Päätalo’s Iijoki series.

Read more from the Kaleva’s news article!